UhmrLogo4PrintSmall.png

Понови јавни акти и материјали на УХМР

Печати
Оценка од корисникот: / 51
НајлошоНајдобро 

Јавни акти и документи на УХМР

- Службени трошења на УХМР за дек 2017 / мај 2018 година, тука..!
- Службени трошења на УХМР за дек 2014 / мај 2015, тука..!

- Буџет на УХМР за 2018 година, тука..!
- Стратешки план на УХМР за период од 2018 – 2020 година,
тука..!
- Стратешки план на УХМР за период од 2017 – 2019 година, тука..!
- Полугодишен извештај за реализација на УХМР за период од 01.01.2018 до 31.06.2018 година, тука..!
- Годишен извештај за реализација на УХМР за период од 01.01.2017 до 31.12.2017 година, тука..!
- Полугодишен извештај за реализација на УХМР за период од 01.01.2017 до 31.06.2017 година, тука..!
- Годишен план за јавни набавки на УХМР за 2018 година, тука..!
- Ребаланс на буџет на УХМР за 2017 година, тука..!

- Завршна сметка за 2017 година за буџетска сметка 637 и приходните сметки 631 и 787.
- Завршна сметка за 2016 година за буџетска сметка 637 и приходните сметки 631 и 787.

(Сите други потребни документи се на доработка заради форматот потребен на Администраторот на ВЕБ страницата на УХМР)

Тарифник, подзаконски акти, правилник, систематизација и Закон за хидрометеоролошка дејност

- Тарифник (стр. 7) на УХМР од 2017 година, тука..!

- Подзаконски акти на УХМР до 2017 година, тука..!

- Правилник за организација на УХМР од 2015 година, тука..!

- Правилник за систематизација на работни места на УХМР од 2015 година, тука..!

- Закон за хидрометеоролошка дејност, август 2008 година, тука..!

- Закон за хидрометеоролошка дејност, април 2011 година, тука..!

- Закон за хидрометеоролошка дејност, март 2015 година, тука..!

- Закон за хидрометеоролошка дејност, септември 2015 година, тука..!

Списоци и други прегледи

- Список на сите вработени лица со контакт (2018 година), тука..!
Save

Share/Save/Bookmark