Галерија на продукти на УХМР од постојани статистички, дијагностички и прогнозстички анализи на разни параметри.

Дневни врнежи Облачност во термин Температура на 2м. во термин Температура на 2м. во термин Температура на 2м. во термин Минимална тем. на 2м., 10-дневна средна вредност Ветер на висина од 10 м. во термин Минимална тем. на 2м., во термин

Заб. некои од овие производи се однесуваат на состојби и периоди од порано, но би требало да се интересни за посетителите и соработниците!

Lista për informacione dhe shërbime

Shtyp
Renditja e përdoruesit: / 20
DobëtMirë 

Drejtoria pë punë hidrometeorologjike,sipas Ligjit për qasje të lirë ndaj informacionit publik (Gazeta zyrtare  nr.13/2006) dhe në pajtim me nenet 9 dhe 10, si person juridik publikon një listë për mbajtësit e  informacionit e  cila është  krijuar dhe është  në pronësi të Drejtorisë.

Informacione hidrologjike

- Qasja e lirë nëpërmes publikimeve vjetore,javore,te jashtzakonshme nëpërmjet mjeteve për informacion (faqes së internetit dhe postës elektronike) .Të gjithë parametrat hidrologjike që maten dhe monitorohen nga rrjeti i kombëtarë  në stacionet hidrologjike në Republikën e Maqedonisë, që  jan të definuar dhe të gatshme për publikim.

- Niveli i lumenjve,liqeneve natyral dhe ujrave nëntoksorë.

- Fllukset e ujit,rrjedhave dhe burimeve;

- Bartja e suspenduar e sedimenteve në rrjedha.

 

Informacione meteorologjike, klimatologjike dhe agrometeorologjike:

- Sistem monitorimi meteorologjik, klimatologjik dhe agrometeorologjik në rrjetin shtetrorë;

- Gjith llojet e matjeve meteorologjike dhe klimatologjike: çdo orë,vlerat ditore për kërkesat e kohës, klimës dhe kualitetit të ajrit ambijetsor;

- Vjetorë,buletini mujorë për kërkesat e klimatologjisë,agroklimatologjisë etj.

-Dokumentacioni meteorologjik nga rrjeti shtetëror.

 

Mjedisi jetsorë.

- Monitorim i cilësisë së ajrit në Republikën e Maqedonisë:

- Të dhënat mesditore: dioksidi i squfurit,tzmi,dioksidi i azotit;

-Raporte mujore për cilësin e ajrit në Republikën e Maqedonisë,në 10 vende të matura;

- Monitorim i cilësisë së ujrave sipërfaqsorë:raporte mujore për cilësinë e ujit në vendet e matura ne R.e Maqedonisë;

- Parametrat-ushqyese: jon i amonit,nitrateve,gjithsejt azoteve organike,,ortofostatet dhe fosfor i përgjithshëm;

-Parametrat biologjik: parametrat saprobiologjik: parametrat kimik dhe fizik;

-Bikarbonate,karbonate,hidroksit,sulfat,klorid,kalcium,magnez,natrium,kalium,fortësia(total)

- Materiale të dëmshme dhe të rrezikshme:metale:hekur,mangan,plumb,zink,kadmium,krom,nikel,kobalt,bakër,alumin,molidben

-Sanitare-sibstanca tokside:cianid,fenole,sulfide

 

Analiza dhe parashikimi i kohës:

-Buletini i të dhënave meteorologjike në R. e Maqedonisë dhe Europën;

- Buletina ditore për parashikim njëditor;

- Parashikimi treditor;

- Parashikimi për fundjavë: paraljmërim për јоstabilitet kohor

 

Monitorimi radar dhe modifikimi i kohës përmes sistemit për identifikim radar dhe modifikim të kohës(Zyra për mbrojtjen e qytetit nga kulturat bujqsore) me stacione kundërrndërtuese në R.e Maqedonisë;

 

-Monitorimi radar i atmosferës(në koh reale) ;

- Njoftime të hershme dhe alarme për fatkeqsitë e rrezikshme të motit;

- Informacione detale për veprimtarinë e sistemit për mbrojten e qytetit

Drejtoria për punë hidrometeorologjike,si një shërbim publik,do të luftoj që në periudhën e ardhshme të ndërtojë strategji për rritjen e besimit midis qytetarëve dhe institucioneve publike. .

 

Share/Save/Bookmark
Nuk ka përkthime në dispozicion.

Метео - предупредување
 
Појаснување
Ова е последното официјално предупредување објавено од УХМР. Предупредувањата се изготвуваат (од страна на дежурниот синоптичар) на дневна основа, но по потреба може и да се изменат понекогаш уште еднаш, или двапати во тековните 24 часа.
 
 

Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian-AL
Kemi 916 vizitorë n'linjë

Важни адреси:

Метео++
Метео+5
Селектирај текст за да го слушнеш

e-DPHM (buletini elektronik)You are here: Fillimi - Rreth nesh - Informacione dhe shërbime
Share/Save/Bookmark